Barnekor


Det blir barnekor fra 2. september kl 17 i Lillesand kirke. Øvelse hver uke. 

Les mer

 

Barnekor


Det blir barnekor fra 2. september kl 17 i Lillesand kirke. Øvelse hver uke. 

Les mer

 

Konfirmasjon


Vel møtt som konfirmant. Påmeldingsmodulen er åpen.

Les mer

 

Konfirmasjon


Vel møtt som konfirmant. Påmeldingsmodulen er åpen.

Les mer

 
 

Konsert 25. sept.

Velkommen til konsert i Lillesand kirke kl. 18.00

Les mer

 

Tuning in to teens

Lillesand kommune tilbyr foreldrekurs for tenåringsforeldre denne høsten. Kurset vil bli ledet av avdelingsleder for familiesenteret, Tora ...

Les mer

 

Høstens menighetsblad

Det er snart delt ut i alle byens postkasser.

Les mer

 

Menighetsmøte

Menighetsmøte 14. okt kl 18 på Tingsalen. Menighetsmøtet skal uttale seg om revidering av gudstjenesteliturgi.

Les mer

 

Lyttende kirke

Bli med på kurs to lørdager denne høsten. I dette kurset vil du lære redskaper som gjør deg i bedre stand til å lytte.

Les mer

 

Konsert 27. oktober

Velkommen til Lillesand kirke kl 19. Storslått klassisk konsert med filolinist Jan Bjørganger og pianist Yejil Gil. Billetter.

Les mer

 

"Vår tid er nå!

Velkommen til en keltisk-inspirert retreat på Havglimt. 27. september til 1. oktober 2021.

Les mer

 

Etter skoletid

På Tingsalen fra kl 12.30 - 14.30. For barn i 5. - 7. trinn. 

Les mer