Åpen veikirke


Lillesand kirke er åpen fra tirsdag til fredag fra 25. juni til 2. august kl 12 - 14. Høvåg kirke er åpen tre mandagskvelder.

Mulighet for lystenning. Tilbud om kjeks og drikke. Ikoner er stilt ut.

Høvåg kirke er åpen 8., 15. og 22. juli fra kl 18. til 20.

Tilbake