Nytt misjonsprosjekt


Menighetsrådet vil i 2024 og 2025 samarbeid med Normisjon om misjonsfokus på SAT7.

Sat-7 lager TV-programmer som når millioner av barn og voksne i Midtøsten. Den kristne TV-kanalen fyller en viktig rolle i mange menneskers liv. I Midtøsten er det vanskelig å være kristen. For mange er TV-programmene fra SAT-7 gull verdt, og gir en tilhørighet til et kristent fellesskap. Utvalget tenker spesielt på hvordan TV-kanalen når ut til vanskeligstilte barn, unge og kvinner i Iran. 

Det kom inn kr 12551,- i kollekt til SAT7 når vi presenterte prosjektet på gudstjenesten 3. mars. 
Målet for 2024 er kr 60 000,-.
Konfirmantene samler inn penger til misjonsprosjektet på SUP stafetten 9. juni kl 14 i Havnebassenget (med påfølgende gudstjeneste k. 18 i Lillesand kirke). 
Det blir også misjonsbasar i august.

Tilbake