Barn- og ungdom


Barn og unge, og deres familier er viktige for menighetene i Lillesand. Målet er å bli gode på å dekke behov og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere aktuelle tilbud til barn og familier.

Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn, ungdom og familier.

Velg kalender