Kontaktinformasjon


Lillesand kirkekontor er åpent ukedager fra kl 10.00 - 14.00.

Adresse: Storgata 2B
Postadresse: Postboks 29, 4791 Lillesand
Epost:
kirkekontoret.lillesand@lillesand.kommune.no
Telefon: 37 26 81 81

Vipps Lillesand sokn kode: 116596
Bankkonto: 2850 21 30600

Info om Lillesand kirkelige fellesråd finnes HER.

Administrasjonsleder

Anne Berit Repstad

37 26 81 81

900 23 331

Send e-post

Diakonmedarbeider

Åse Neset

47374961

Send e-post

Kantor

Solveig Vindholmen

99460380

Send e-post

Kateket

Helgi Person Jacobsen

48955881

93651755

Send e-post

Kirketjener

Johan Berglihn

91729352

Send e-post

Kirketjener

Maritha Pernille Bull

47665694

Send e-post

Kirketjener

Kristin Ottersten Engemyr

41450253

Send e-post

Kirketjener

Kjellfrid Ribe

97522675

Send e-post

Kirkeverge

Hans Egil Hansen

48944985

90247958

Send e-post

Prost

Steinar Floberg

988 70 148

Send e-post

Prostesekretær / Sekretær

Vigdis Birkeland

37268181

97658881

Send e-post

Saksbehandler

Jorunn Ravnevand

48951543

41616017

Send e-post

Sokneprest Høvåg

Kathrine Tallaksen Skjerdal

48955909

90181561

Send e-post

Sokneprest Lillesand

Frode Fjeldbraaten

95162220

Send e-post

Trosopplærer

Gunhild Krossnes

48955881

47419620

Send e-post

Ungdomsarbeider UNG

Anders Wilhelmsen Berg

47364838

Send e-post