Kontaktinformasjon


Lillesand kirkekontor er åpent mandag - torsdag fra kl 10.00 - 14.00. Ofte er det ansatte på kontoret utenom åpningstidene - da er kontoret åpent. Husk vi er her for deg!

Adresse: Storgata 2B
Postadresse: Postboks 29, 4791 Lillesand
Epost:
kirkekontoret@lillesand.kommune.no
Telefon: 37 26 81 81

Vipps Lillesand sokn kode: 116596
Bankkonto: 2850 21 30600

Info om Lillesand kirkelige fellesråd finnes HER.

Her kan du melde deg på vårt digitale nyhetsbrev.

Vi har her ett digitalt system for varsling av kritikkverdige forhold. Både ansatte og frivillige kan varsle, her er link;  internt for ansatte og eksternt for frivillige

Administrasjonsleder

Anne Berit Repstad

37 26 81 81

900 23 331

Send e-post

Kantor

Solveig Vindholmen

99460380

Send e-post

Kateket

Helgi Person Jacobsen

48955881

93651755

Send e-post

Kirketjener

Charlotte Hansen Meszaros

91799812

Send e-post

Kirketjener/Trosopplærer

Raimond Bruseland

99106564

Send e-post

Kirkeverge

Hans Egil Hansen

48944985

90247958

Send e-post

Menighetspedagog

Ingunn Brandsæter

93695756

Send e-post

Prest

Hilde Gunn Sletten

47860544

Send e-post

Prost

Steinar Floberg

988 70 148

Send e-post

Prostesekretær

Karen Evja Jäck

Send e-post

Saksbehandler

Jorunn Ravnevand

48951543

48951543

Send e-post

Sokneprest Høvåg

Kathrine Tallaksen Skjerdal

48955909

90181561

Send e-post

Sokneprest Lillesand

Frode Fjeldbraaten

95162220

Send e-post

Ungdomskontakt

Thomas Larm

93274466

Send e-post