Givertjeneste


Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. Bli fast giver!

Bli fast giver eller gi en enkeltgave. For å gi, klikk HER

Husk at din gave kan bli fradragsberettiget ved skatteoppgjøret. Dette gjelder gaver over kr. 500,- og inntil kr. 25.000,- pr. år.

Lillesand Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmer for å finansiere noe av driften, vi samler derfor inn midler for å kunne gi et godt tilbud til alle i menigheten.
Vil du at dine barn, barnebarn og fadderbarn skal bli kjent med Jesus og ha et kristens fellesskap? Vær med å støtt kirkens arbeid for barn og unge ( Dåpsmateriell, 4 års bok, Lys Våken, Ny testamenter til 10 åringene, konfirmantopplegg) Gi til kirkemusikk, diakoni, menighetsblad og til å gjøre Tingsalen brukervennlig.

Dagens offer kan gis på Vippsnummer #686839 Da vil du få skattefradrag.

Om du ikke har vipps eller vil opprette avtale, gi en gave til menighetens arbeid på konto: 2850.21.30600

Bruk konto 2850 21 84417 for gaver til misjonsprosjektet. I 2022 og 2023 har Lillesand menighet misjonsavtale med Stefanusalliansen. Vi støtter arbeid i Egypt med fokus på Anafora retratsenter og Mama Maggies arbeid på søppelberget i Kairo.

qr kode for innsamling

Skann denne QR koden og gi en gave til menigheten - eller bli fast giver. 

Tilbake