Kirkelig vielse i Lillesand


Velkommen til å feire bryllup i Lillesand -  i både Lillesand og Høvåg sokn.

Ring kirkekontoret eller send oss en mail på kirkekontoret@lillesand.kommune.no. Noter opplysninger om ønsket tidspunkt og kirke, samt navn og kontaktopplysninger til brudepar. Kirkekontoret koordinerer alle vielser i kirkene både i Lillesand og Høvåg. Vi tar kontakt så snart vi har motatt henvendelsen. Merk at det er størst pågang på vielser i juni og august. Standard vielsestidspunkt i våre kirker er normalt lørdager kl. 13.00 og 14.30. Fredager og andre dager kan også brukes til vielser.

I forkant av  deres vielse vil dere ha en samtale med prest. Vigselsamtaler foregår i utgangspunktet innenfor normal arbeidstid, presten som skal vie dere tar kontakt for å avtale tidspunkt for samtalen. I samtalen snakkes det blant annet om program/liturgi. All musikk og sang skal godkjennes av prest og organist. Se forslag til inngangs- og utgangsmusikk nederst på denne siden.

En forutsetning for å holde en vielse er at det foreligger en prøvingsattest. Den skaffer dere til veie fra Skatteetaten/Folkeregisteret. Folkeregistermyndighetene gjennomfører prøvingen av at vilkårene for å inngå ekteskapet er oppfylt. Mer informasjon om dette på nettsiden til Skatteetaten.

Informasjonsskriv som sendes alle som skal ha vielse kan dere lese HER (2022-versjon) og informasjon for øvrig om vielse og seremoni kan dere også lese mer om på Den Norske Kirkes nettside.

 

Musikk

Våre organister har laget forslag til Inngangsmusikk og utgangsmusikk for vielser i Lillesand og Høvåg menigheter. Bruk gjerne dette som et utgangspunkt, og ta kontakt med organistene dersom dere har andre ønsker for deres vielse. Trykk på link til youtube for å høre:

Tilbake