Tro og lys


Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Gruppen i Lillesand møtes en gang i måneden. De møtes for å: dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Deltar på 6 gudstjenester i året i Lillesand kirke og har da samling på Tingsalen i forbindelse med det. Det er flere kirkegjengere som deltar på samlingene.

Les mer om Tro og Lys nasjonalt på denne nettsiden: http://www.trooglys.com/

Tro og Lys gruppen vår 2024:

  • 26. mai, kl 13. Tur til Steinars garasje på Birkeland.
  • 6. oktober kl 11 Gudstjeneste i Vestre Moland kirke. Samling på Tingsaalen etterpå.
  • 24. november kl 11. Gudstjeneste i Vestre Moland kirke. Samling på Tingsaalen etterpå.
  • 15. desember kl 11. Gudstjeneste i Vestre Moland kirke. Samling på Tingsaalen etterpå.

Kontaktperson: Barbro Raen Thomassen tlf 372 75 556.

 

Tilbake