Tro og lys


Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Gruppen i Lillesand møtes en gang i måneden. De møtes for å: dele livs- og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Deltar på 6 gudstjenester i året i Lillesand kirke og har da samling på Tingsalen i forbindelse med det. Det er flere kirkegjengere som deltar på samlingene.

Les mer om Tro og Lys nasjonalt på denne nettsiden: http://www.trooglys.com/

Tro og Lys gruppen høsten 2023:

  • 22. oktober kl. 11.00 - 14.00. Gudstjeneste i Vestre Moland kirke først, deretter samling på Tingsalen.
  • 26. november kl. 11.00 - 14.00. Gudstjeneste i Vestre Moland kirke, deretter samling på Tingsalen.
  • 17. desember kl. 11.00 - 14.00. Gudstjeneste i Vestre Moland kirke, deretter samling på Tingsalen.

Kontaktperson: Barbro Raen Thomassen tlf 372 75 556.

 

Tilbake