Vigsel


Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner tilsted, og med Guds velsignelse.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir man hverandre løfte om at man vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære ekteskapet gyldig.

Mange velger kirkebryllup ut fra tradisjoner og den høytidelige rammen rundt dagen, samt at mange ønsker Guds velsignelse over ekteskapet.

Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vielse, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken.

Vi anbefaler Den norske kirkes nettside for å lese mer om vanligmuligheter og vigselsliturgi; https://kirken.no/nb-NO/bryllup/