Kirkemusikalsk utvalg


I utvalget sitter Karianne Kvarenes, Yngve Mathisen og Terje Ellefsen sammen med kantor Vindholmen.

Menighetsrådet godkjent i møte 11. februar 2020 plan for kirkemusikk i menigheten. Planen kan leses HER

Utvalgets mandat ble godkjent i menighetsrådets møte 11. juni 2020.
Kirkemusikalsk utvalg skal

  • Utvikle og revidere lokal kirkemusikalsk plan
  • Bistå kantor i gjennomføring av lokal kirkemusikalsk plan
  • Bidra til konsertvirksomhet
  • Utvalget er rådgiver for kantor i spørsmål om konserter o.l.
  • Kantor er budsjettansvarlig, innenfor de rammer menighetsrådet fastsetter
  • Utvalget deltar i videreutvikling og revidering av gudstjenestens liturgi og menighetens salmekanon sammen med menighetens stab.
Tilbake