Menighetsråd


Menighetsrådet har et overordnet ansvar for alt som skjer i menigheten. Det skal være med på å skape et levende menighetsliv og ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. 
Navn
Tlf
E-post
Verv
Gunnar Kulia 90 14 65 97 kulia@online.no Leder og i utvalg for temagudstjenester.
Kirsten Vennesland 95879393   Nestleder
Georg Nilsen
95706969   Fellesrådsrepresentant
Erling Gitmark 90 93 63 36 ergit@start.no Fellesrådsrådsrepr og i utvalg for temagudstjenester og grønn kirke.
Trygve Raen 91394261    
Silje Nordal Larm 91557789   i barne og tweens utvalg
Kristian Rygg 99318040    
Magne Aartun
97575080  

I utvalg for temagudstjeneste.

Geistl. repr.:
sokneprest Frode Fjeldbraaten
 
Frode Fjeldbraaten
I fellesrådet, i grønn gruppe og i temagudstjenesteutvalget.
Vara geistl.:
sokneprest i Høvåg
Kontor:
Kathrine Tallaksen Skjerdal
 
 
Linn Roland 9972818    
Nina Askbo 45084119 ninahovde@hotmail.com 2. vara 
Nils Sørbotten 99226195   4. vara
Anne Jorunn Syvertsen 90859310   5. vara
 
Blant oppgavene til menighetsrådet kan nevnes: dåpsopplæring, konfirmantarbeid, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og kirkemusikk. 

Menighetsrådet har møte en gang i måneden, med unntak av juli.
Årsmelding lagt fram på årsmøte i 2017
Årsmelding lagt fram på årsmøtet i  2018
Referat fra årsmøte 2018
Årsmelding lagt fram på årsmøte 2019.
Referat fra årsmøte 2019
Årsmøtedokumenter 2020
Årsmøtedokumenter 2021
Referat fra årsmøte 2021
Årsmøtedokumenter 2022
Referat fra årsmøte 2022
Regnskap 2022 
Referat fra årsmøte 2023
 
2024: 17.01, 8.02, 14.03, 25.04,  29.05. Årsmøtet blir 14. mars.
 
Tilbake