Menighetsråd


Menighetsrådet har et overordnet ansvar for alt som skjer i menigheten. Det skal være med på å skape et levende menighetsliv og ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. 
Navn
Tlf
E-post
Verv
Gunnar Kulia 90 14 65 97 kulia@online.no Leder og i utvalg for temagudstjenester.
Cathrine Borgen 90 58 00 76 cb@nla.no Nestleder og fellesrådsrepresentant.
Hans Eide
97 52 39 15 hans@slaktereide.no Fellesrådsrepresentant
Erling Gitmark 90 93 63 36 ergit@start.no 1. vara til Fellesrådet og i utvalg for temagudstjenester og grønn kirke.
Marianne Jortveit
99 45 07 15 marianne.jortveit@gmail.com I ungdomsutvalget.
Anita F Austdal 90 60 98 86 anitafaustdal@hotmail.com Redaktør for Kirkehilsen, i utvalg for grønn kirke og 2.vara til Fellesrådet.
Hildegunn B Hunemo 99 71 18 07 hbuene@yahoo.no  
Ingunn Aamland
92  42 50 39 ingunn.aamland@hotmail.com

I utvalg for grønn kirke.

Geistl. repr.:
sokneprest Frode Fjeldbraaten
 
Frode Fjeldbraaten
I fellesrådet, i grønn gruppe og i temagudstjenesteutvalget.
Vara geistl.:
sokneprest i Høvåg
Kontor:
Kathrine Tallaksen Skjerdal
 
 
Jørgen F Jacobsen 92 08 65 90 jorgenj@sgjerde.net 1. vara og repr. i Misjonsutvalget og husstyret for Tingsalen..
Tor Arne Knutsen 95 72 95 39 torarneknutsen@gmail.com 2. vara og i utvalg for grønn kirke.
Elin Bugge 97 68 15 14 elin.h.bugge@gmail.com 3. vara
Håvard Kvarenes 94 98 20 70 hkvarenes@hotmail.com 4. vara
Nina Hovde 45 08 41 19 ninahovde@hotmail.com 5. vara
 
Det ble holdt Kirkevalg i september 2023, dette er det nye menighetsrådet som trer i kraft fra 1. november:
Gunnar Kulia, Kirsten Cecilie Vennesland, Erling Gitmark, Silje Nordal Larm, Magne Stanley Aartun, Georg Amodei Nilsen, Kristian Areklett Rygg og Trygve Raen. Vararepresentanter er Linn Berge Roland, Nina Elin Askbo, Anam Essam Naim Jesrawi, Nils Bernt Sørbotten og Anne Jorunn Syvertsen
 
Blant oppgavene til menighetsrådet kan nevnes: dåpsopplæring, konfirmantarbeid, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og kirkemusikk. Menighetsrådets oppgaver er nærmere beskrevet i Kirkeloven §9.

Menighetsrådet har møte en gang i måneden, med unntak av juli.
Årsmelding lagt fram på årsmøte i 2017
Årsmelding lagt fram på årsmøtet i  2018
Referat fra årsmøte 2018
Årsmelding lagt fram på årsmøte 2019.
Referat fra årsmøte 2019
Årsmøtedokumenter 2020
Årsmøtedokumenter 2021
Referat fra årsmøte 2021
Årsmøtedokumenter 2022
Referat fra årsmøte 2022
Regnskap 2022 
Referat fra årsmøte 2023
 
2023: 17.01, 16.02, 15.03, 11.04,  24.05, 14.06, 31.08, 27.09, 25.10. Årsmøtet blir 15. mars.
 
Tilbake