Misjonsutvalg


Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Israelsmisjonen, en for Himal partner, en for Stefanusalliansen og en representant for menighetsrådet. Misjonsutvalget ønsker å være med å synliggjøre misjon i menigheten. 

Hvert andre år får menigheten et nytt misjonsprosjekt. I 2022 og 2023 samler vi inn penger til Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Her støtter vi Mama Maggies arbeid på søppelberget i Kairo og Biskop Thomas sitt arbeid på Anafora. 

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til. 

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!». Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. 

Anafora et et kurs- og retreatsenter tilhørende Den koptiske kirke i Egypt, med biskop Thomas i spissen. Det ligger i ørkenen 75 km vest for Kairo. ANAFORA betyr "løfte opp", og det er nettopp det som skjer her: Mennesker løftes opp!

Les mer om prosjektet på Stefanusalliansen på www.stefanus.no  
Stefanusalliansen har også laget en video som forteller mer om den omfattende virksomheten på stedet: https://www.youtube.com/watch?v=b9LIM07clTs

Tove Rustan Skaar er leder av misjonsutvalget. 

Misjonsprosjekter i Lillesand menighet:

Prosjekt  2020 – 2021: Det norske misjonsselskap NMS - Anafora i Egypt.

Prosjekt  2018 – 2019: Israelmisjonen - evangelisering og menighetsbygging i Ukraina.

Prosjekt 2016 - 2017 Himal Partner - Foreldreveiledning i Nepal.

Prosjekt 2014 - 2015 Stefanusbarna i Stefanusalliansen. Mama Maggies arbeid i Kairo i Egypt.

Prosjekt 2012 - 2013 Normisjon utbygging av sykehus i Nepal.

Prosjekt 2010 – 2011 NMS Bygg lederskap.

Prosjekt 2008 - 2009 Israelsmisjonen

Tilbake