Misjonsutvalg


Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Israelsmisjonen, en for Himal partner, en for Stefanusalliansen og en representant for menighetsrådet. Misjonsutvalget ønsker å være med å synliggjøre misjon i menigheten. 

Hvert andre år får menigheten et nytt misjonsprosjekt. I 2024 og 2025 samler vi inn penger til Normisjons arbeid for SAT7.

Sat-7 lager TV-programmer som når millioner av barn og voksne i Midtøsten. Den kristne TV-kanalen fyller en viktig rolle i mange menneskers liv. I Midtøsten er det vanskelig å være kristen. For mange er TV-programmene fra SAT-7 gull verdt, og gir en tilhørighet til et kristent fellesskap. Utvalget tenker spesielt på hvordan TV-kanalen når ut til vanskeligstilte barn, unge og kvinner i Iran. 

Tove Rustan Skaar er leder av misjonsutvalget. 

Misjonsprosjekter i Lillesand menighet:

Prosjekt 2022 - 2023: Stefanusalliansen i Egypt: Stefanusbarna + Anafora.

Prosjekt  2020 – 2021: Det norske misjonsselskap NMS - Anafora i Egypt.

Prosjekt  2018 – 2019: Israelmisjonen - evangelisering og menighetsbygging i Ukraina.

Prosjekt 2016 - 2017 Himal Partner - Foreldreveiledning i Nepal.

Prosjekt 2014 - 2015 Stefanusbarna i Stefanusalliansen. Mama Maggies arbeid i Kairo i Egypt.

Prosjekt 2012 - 2013 Normisjon utbygging av sykehus i Nepal.

Prosjekt 2010 – 2011 NMS Bygg lederskap.

Prosjekt 2008 - 2009 Israelsmisjonen

Tilbake