Justøy kapell (privat)


Justøy kapell eies og drives av øyas befolkning

Justøy hører inn under Lillesand menighet, men kapellet er privat. Menigheten avholder gudstjeneste ca. en gang pr. måned, samt høytidsgudstjenester som jul, påske, pinse, 17. mai, konfirmasjon, bryllup, begravelser, osv.

Adresse: Nyberg 20, 4780 Brekkestø

Kartlink: https://goo.gl/maps/fsbDR77USLK2

Byggverket er i tre og har 150 plasser.

Tilbake