Gudstjenesteoversikt


Oversikt over gudstjenester i Lillesand kirke, Vestre Moland kirke og Justøy kapell.

16. sø i treenighetstiden -17. sept.

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten. Presentasjon av konfirmantene.

Lillesand kirke kl 18.00 Temakveld med besøk av Lene Premak Ljøkjel. Kollekt ved utgang til dekning av utgifter.

17. sø i treenighetstiden -24. sept.
Lillesand kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste ved Skjerdal med utdeling av 6 års bok.

 

18. sø i treenighetstiden -1. okt

Lillesand kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved prost Floberg..

 

19. sø i treenighetstiden -8. okt

Vestre Moland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Floberg.

20. sø i treenighetstiden -15. okt

Justøy kapell kl 11.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

Lillesand kirke kl 18.00 Gudstjeneste ved Fjeldbraaten.

Tilbake