KomSyng  23. mars kl. 20.00 i Lillesand kirke


Det startes opp #sanggledekvelder i Lillesand kirke våren 2023. Kirkemusikalsk utvalg er initiativtager, og konseptet går under navnet KomSyng. Tanken er at byens befolkning skal ha mulighet til å samles på en uformell måte og kjenne gleden ved å synge sammen.

På hver KomSyng – kveld, deltar en solist og/eller et kor, og det vil alltid være forsangere som leder fellessangen. Første KomSyng blir 23. mars, med Heidi Solheim som solist og Indre Blindleden Mandssangforening som deltagende kor.

De nestre KOMSYNG er 14. mai og 8. juni.

Velkommen!

Tilbake