Håp i en dråpe vann


Konfirmantenes årlige fasteaksjon 26. - 28. mars 2023. Vipps til 2426.

Mandag 27. mars ringer konfirmantene på dører i Lillesand. Over hele landet har konfirmanter innsamling til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon i slutten av fastetiden hvert år.

Et håp kan begynne med en dråpe vann og gi en fremtid uten sult, fattigdom, sykdom og konflikt. Vær med i støtt opp om årets fasteaksjon og gjør en forskjell for de som trenger det aller mest. Din støtte redder liv. Du kan vippse  ønsket beløp til 2426.

 

 

Lillesand menighet samlet inn kr. 67.494 kroner til fasteaksjonen i fjor. Dette betyr at menigheten har gitt rent vann til 270 personer. 

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber de for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Et av landene de arbeider i er Tanzania. I 2014 hadde Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen, og fra innsamlede midler var det 1,7 millioner mennesker som fikk varig tilgang til rent vann. Landsbyen til 15 år gamle Deodata er en av disse. Før dette skapte lange tørkeperioder store problemer, og de måtte gå langt for å hente vann. Deodata brukte tre timer på dette hver dag, noe som resulterte i at hun ikke kunne fullføre skolen. Nå tar turen for å hente vann kun 5 minutter og innbyggerne holder seg friske. La oss sammen gi flere i verden mulighetene som Deodata og hennes landsby har fått gjennom årets fasteaksjon. Takk for at du er med!

Les mer om fasteaksjonen på https://www.fasteaksjonen.no/

Tilbake