Kirkevalget 2023


Nominasjonsarbeidet til menighetsrådsvalget i gang. 

Nominasjonskomiteen består av Erling Gitmark og Anita Austdal. 
Har du lyst til å stå som kandidat til menighetsrådet, ta kontakt med en av disse.
Menighetsrådsvalget er 10. og 11. september 2023. Valgperioden er fra 01.11.2023 til 31.10.2027.
Lillesand menighetsråd er valgstyret.

 

Tilbake