Samling for småbarnsforeldre


Mandag 24. september kl  19.00 i Tingsalen. Menighetspedagog Ingunn Brandsæter vil formidle tanker om foreldrerollen: «Akkurat passe stor, akkurat passe bra nok far og mor. Ja, er vi det da?» Velkommen!

Tilbake