Familiedag - Superlørdag


Lørdag 4. mars kl.14 i Tingsalen. Aktiviteter, middag, leker, drama, konkurranser. 
Ingen påmelding, bare møt opp! Velkommen!

Samlingen er flyttet fram fra 11. mars.
Har du spørsmål ta kontakt med Ingunn Brandsæter

Menighetspedagog Lillesand, Tlf. 93695756, epost: Ingunn.Brandsater@lillesand.kommune.no

Tilbake