Nytt menighetsbygg


Menighetsrådet presenterer her planer for et nytt bygg i tilknytning til Lillesand kirke.  Dette skal supplere, men ikke erstatte Tingsalen som menighetshus. Bygget er tenkt plassert syd for kirka, mot lekeplass/Kokkenes. 

Det har i lang tid vært arbeid i Lillesand menighet for å få et nytt menighetsbygg ved Lillesand kirke.  Det sittende menighetsrådet har også arbeidet med dette, selv om vårt hovedfokus de første to årene av vår periode har vært på utvikling av menighetslivets mange dimensjoner, og oppgradering av Tingsalen til å bli et godt vedlikeholdt og høyt benyttet menighetshus. Barnekoret har 25 barn på ukentlige øvelser, Etter skoletid samler rundt 50 barn annen hver onsdag på Tingsalen, UNG samler 4- 60 ungdommer på tirsdager i Tingsalen, og har også helgearrangementer.   Kirkens Ungdomsprosjekt er en organisasjon som arbeider med ungdom trenger ekstra omsorg og som tilbys trygge rammer med erfarne voksenpersoner.  De er nå etablert i Lillesand i samarbeid med oss i menigheten og med økonomisk støtte fra stiftelse og kommunen.  Musikklivet med konsert mv har gjennomført konserter og har spennende planer.  Og mye mer…….

Vi ønsker et mindre tilbygg til kirka, ikke et fullt menighetshus.  Det skal muliggjøre aktiviteter flere steder under gudstjenesten og gi rom til mindre grupper i tilknytning til kirka.  Lillesand kirke har i dag liten bruksmessig fleksibilitet og den er underlagt vernerestriksjoner. 

Vi har inngått samarbeid med arkitekt Jan Egil Løvdahl som har tegnet et spennende og funksjonelt tilbygg.  Det inneholder kontorer for våre ansatte som på denne måten vil knyttes tettere opp til kirkebygget.  Det inneholder også et menighetsrom for barnegrupper og/eller andre samlinger.  Det er mange arkitektoniske krav til utforming av denne typen bygg.  Den skal ikke visuelt forstyrre utrykket av Lillesand kirke skapt for mer enn 100 år siden.  Vi mener dette er løst på en svært god måte av arkitekt Løvdahl. 

Disse planene er presentert for kommunens administrative ledelse, og det blir onsdag 22. juni presentert for Lillesand bystyre.  Vi er helt avhengig av Lillesand kommune, og at dette er et prosjekt som kommunen finner å kunne prioritere i sine fremtidige investeringsbudsjett. 

Vi vil til høsten inviterer til menighetsmøte for å informere og få innspill til videre planer. 

Vi har i prosessen også vurdert mulige kontorer i nybygg ved Tingsalen. Dette er fremdeles et alternativ, men vi ser store fordeler ved den beskrevne løsningen over, gitt at kommunen er villige itl å finansiere bygget. 

 

 

Tilbake