Sorggrupper


For deg som har mistet et familiemedlem eller en nær venn.

Å oppleve sorg er å reagere naturlig på at noen du var glad i er borte. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i fremtiden. Kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre, gjennom savnet og smerten. 

Å jobbe med sorgen sin handler ikke om å legge den bak seg, men å innlemme den i livet. Vi har tro på og erfaring for at det å være med i en sorg-gruppe hjelper mange. Den gir en opplevelse av å ikke være alene og det kan være godt å møte andre i samme situasjon.

Har du lyst til å være med i en sorg-gruppe?
En sorg-gruppe samles 8 kvelder. Det serveres kaffe/ te og litt frukt. 
En sorg-gruppe er ikke terapi. Men en gruppe hvor vi gjennom samtaler forsøker å hjelpe hverandre et steg videre.

Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Vi har taushetsplikt. 
Tilbudet er gratis.

Det er 6-8 deltakere i hver gruppe, og 2 gruppeledere.
Ny gruppe begynner når det er nok påmeldte til å starte opp.

Det er menighetene i Den norske kirke i Grimstad, Birkenes og Lillesand kommuner som er sammen om å gi dette tilbudet. Det er diakon i Grimstad, Trygve Bergland, som koordinerer sorggruppene. Ta direkte kontakt med han, eller med en av oss på Lillesand kirkekontor for mer informasjon. 

Tilbake