Utvalg for temagudstjenester


Utvalget består av Magne Aartun, Morten Ausdal, Erling Gitmark, Gunnar Kulia, sokneprest Fjeldbraaten og kantor Vindholmen.

Utvalget arrangerer temagudstjenester, konserter o.l. I høst har de ansvar for fortellerkveldene i Vestre Moland kirke.

Tilbake