UNG+


Vi starter UNG+ lørdag 8. mai kl 18 i Tingsalen. Vi ønsker å skape et UNG-fellesskap for de som er litt eldre, ca 16- og oppover. 

 

Vi drømmer om en god blanding av ledertrening, turer, mat og rom for å utforske mer av Gud sammen. Vi er i startfasen. Vi drømmer om et bedre UNG, et bedre Lillesand og en dypere forståelse av hvorfor vi er her. Altså det der med meningen med livet og sånn..

Uansett: Vi ønsker deg med. Deg som har vært med før og deg som aldri har vært med før..Vi ønsker å bygge og drømme og skape UNG Lillesand sammen.

Håpet er at dette kan bli den beste nyheten for Lillesand ever, og at vi kan skape noe nytt i Lillesand sammen.

Vi tar et skritt om gangen. Første skritt: Vi møtes i Tingsalen til pizza og info 8. mai kl. 18-20, og så deler noen tanker om hva dette kan utvikle seg til.

Hilsen Ungdomsutvalget i Lillesand menighet

Tilbake