Barnekor


Det blir barnekor fra 2. september kl 17 i Lillesand kirke. Øvelse hver uke. 

 

Vi ønsker å invitere barn fra alderen 5 år (førskole) til et kor. Vi starter med øvelser torsdag i Lillesand Kirke. Øvelser er 17 til 18  hver torsdag.  Alle er hjertelig velkommen. 

Dirigent er Marthe Aslaksen Franksson og på piano er kantor Solveig Vindholmen. Vi ønsker å gi barn mulighet til å synge og spre sangglede i et fellesskap. Dette er et lavterskel tilbud, og vi håper mange vil komme å synge fine sanger sammen med oss!

For mer informasjon, kontakt Solveig Vindholmen (Mob. 99460380) eller Marthe A. Franksson (Mob. 99021779)

Tilbake