Frivillig


Vil du være frivillig medhjelper?

I menigheten vår har vi frivillige som gir svært verdifull hjelp, og vi trenger stadig flere frivillige. Kan du tenke deg å være frivillig i menigheten sender du en epost til kirkekontoret@lillesand.kommune.no og melder din interesse. Frivillige bidrag er verdifullt og viktig!

Hva har du lyst til å bidra med?

Oppgaver vi trenger frivillige til er f.eks. voksenledere på Etter Skoletid, Lys våken og andre trosopplæringstiltak, til å bake og organisere kirkekaffe, til å levere menighetsblad ut til postkasser i soknet, til å måke snø og ordne utenfor Tingsalen, til å være forsangere i gudstjenester, holde søndagsskole, bidra i et av menighetens utvalg, levere blomster til alteret en søndag eller tre i løpet av året… oppgavene er mange, og vi trenger hjelp fra alle som har noe å bidra med.

Tilbake