Bibeltimer


Siste bibeltime dette semesteret blir 19. mars 2024 kl 19 på bedehuset. 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Kurt Hjemdahl underviste i 2020 og skal ha bibeltimene i 2024. De skal handle om Det gamle testamentet (GT) og hva GT betyr for det vi hører om i Det nye testamentet

16. jan Bibeltime. Kurt Hjemdal: GT – en profetisk bok
13. feb Bibeltime med Kurt Hjemdal: GT – Jesus Bibel
5. mars Bibeltime. Kurt Hjemdal: GT – i lys av Jesus
19.mars Bibeltime: Kurt Hjemdal: GT – boken om Jesus

Tilbake