Bibeltimer


Første bibeltime blir 16. januar 2024 kl 19 på bedehuset. 

I en årrekke har organisasjonene Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Israelmisjonen, Himalpartner og Den norske kirke sammen arrangert en serie bibeltimer over fire tirsdager i løpet av vinteren.

Kurt Hjemdahl underviste i 2020 og skal ha bibeltimene i 2024. Datoene er 16. januar, 13. februar, 5. mars og 19. mars. Tema er et av Bibelens brev.

Tilbake