Vestre Moland kapell


Vestre Moland kapell er det eneste livssynsnøytrale bygget som Lillesand Kirkelige Fellesråd forvalter

Adresse: Møglestuveien 130, 4790 Lillesand

Kartlink: https://goo.gl/maps/2n1R9ZCJ3UF2

Vestre Moland kapell ligger ved Vestre Moland kirke og kirkegård.

Det er sitteplasser til ca. 40 personer.

Tilbake