Høvåg kirke


Høvåg kirke er fra ca. 1200. Byggverket er i stein og tre, og det er ca. 250 sitteplasser.

Adresse: Blikssundsveien 64, 4770 Høvåg

Kartlink: https://goo.gl/maps/Zwko3sk4vnN2

Menigheten kjøpte kirken av kong Frederik 4. i 1723, da han var kommet i pengevansker etter den store nordiske krig. Deretter ble det satt i gang et arbeid for å utvide, vedlikehodle og pusse opp kirker. Vestfløyen kom til i 1767, nordfløyen, som er nåværende hovedinngang ble bygget i 1828. Tårnet kom i 1848.

Kirkerommet er formet som en T med alteret i sentrum. Mens man tidligere hadde kirkebenker med dører som viste hvilke gårder som skulle bruke benkene, har man fra 1935 hatt åpne benker. En dør er restaurert og tatt vare på ved klokkerstolen til høyre for alteret.

Altertavla er et triptyk fra om lag 1620 av en ukjent kunstner. Den forestiller Tro, håp og kjærlighet. Kjærligheten er symbolisert av en Kristusfigur i midtpartiet, den oppstandne Kristus. Til venstre ser man kvinnen Fides, tro, med et kors og en nattverdkalk i hendene. Kvinnen til høyre er Spes, håp, som har en fugl i hånda. På 1800-tallet ble alternavlen overmalt i flere omganger, men ble restaurert en gang før 1935 til nåværende form.

Prekestolen er fra om lag 1660. Før reformasjonen var det ikke vanlig med prekestol i kirkene. Bildene i feltene på prekestolen er av de fire evangelister.

Tilbake