Innmelding og utmelding


Her finner du informasjon om medlemsskap i Den norske kirke.

Litt om medlemskap i Den norske kirke
Man blir medlem i Den norske kirke ved dåp. (Dåp av barn, ungdommer, voksne). Dessuten må man være bosatt i Norge eller være norsk statsborger i utlandet for å være medlem. Man kan ikke samtidig være medlem i Den norske kirke og i et annet trossamfunn i Norge.

Personer som flytter til Norge, blir medlemmer av kirken ved dåp, eller ved innmelding dersom de er døpt i hjemlandet sitt.

Innmelding i Den norske kirke
Den som er over 15 år kan selv melde seg inn i Den norske kirke.

https://kirken.no/medlem er  den nye siden for å sjekke om du er medlem og her kan du eventuelt melde deg inn eller ut av Den norske kirke.

Du kan også bruke dette skjerma for å melde deg inn: Skjema for innmelding 

Utmelding av Den norske kirke
Ved utmelding av barn må begge foreldre signere på ønske om utmelding.
Den som er over 15 år kan selv melde seg ut av Den norske kirke. Foreldre kan ikke melde ut barn over 15 år.
Skjema for utmelding 

Hvilke følger får en utmelding?
Man mister stemmerett ved kirkelige valg
Man kan ikke inneha kirkelige verv og stillinger
Hvis du melder deg ut har kirken ingen plikt til å forrette ved vielse og gravferd.

 

Tilbake