Dugnad 10. november


Bli med og gjør lokalene i Tingsalens underetasje flotte!

 

UNG lokalene i Tingsalen trenger litt oppussing. Vi utfordrer derfor alle til å bli med på dugnad lørdag 10/11 kl 09.00. Vegger, tak og vinduer skal males. Vi trenger også noen som kan bidra med matservering til dugnadsgjengen og til mye annet...
UNGcafé trenger nye møbler. Har du aktuelle møbler eller gode kontakter – gi beskjed!
Om noen har mulighet til å bidra økonomisk til maling og møbler er vi veldig takknemlige. Kontonummer: 2850 21 30600 (merkes: Tingsalen)
For planlegging av oppgaver og matservering ønskes helst påmelding til Jarle Jortveit (jarle.jortveit@gmail.com/99450714) eller Anders
Wilhelmsen Berg (andwilberg@gmail.com/47364838) innen 5/11.

Tilbake