SUP 5. juni


Bli med 5. juni kl 13.00 på arrangementet i Havnebassenget.

 

Fjorårets vellykkede SUP stafett gjentas i år. Konfirmantene stiller lag. Vi arbeider med å lage arrangementet. 

Premiering skjer på gudstjenesten dagen etter.

Alt til inntekt for Misjonsprosjektet.

Tilbake