Kirkens superdag


Kirkens Superdag 18. okt. 2018.

 

Alle barn i 3. og 4. klassetrinn er velkommen til en SUPER dag i regi av kirken. Opplegget i år blir lek og moro i Holtahallen, med påfølgende aktiviteter i Holta. Mer spesifikk informasjon vil komme på mail til de som melder seg på.

Søndag 21. oktober er barn som har deltatt på Superdagen med på gudstjeneste i Lillesand kirke, kl. 11.00. Da er selvsagt hele familien velkommen!

Hovedansvarlig for Superdagen er kateketen, men store deler av staben er i sving denne dagen. Og vi gleder oss til godt program, glade barn og mye gøy!

Les invitasjonen HER

Påmelding

Tilbake